vrmind_logo

 

Projekt

„Design and implementation of a novel virtual reality cognitive training system for the elderly”

planowany do realizacji ze środków Programu sektorowego „GAMEINN”,

finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r

 

 

Dokumenty:

Formularz ofertowy - ZAŁ nr 1

Formularz ofertowy - ZAŁ nr 2

Formularz ofertowy - ZAŁ nr 3

zapytanie ofertowe- 1

zapytanie ofertowe- 2

zapytanie ofertowe- 3

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań konkurencyjnych w ramach projektu:

„ Design and implementation of a novel virtual reality cognitive training system for the elderly”                                                                                  

planowanego do realizacji ze środków Programu sektorowego „GAMEINN”,

finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.:

oferta nr 1 wyłonienie

oferta nr 2 wyłonienie

oferta nr 3 wyłonienie